Kontakt Mapa sajta

Sava

Sliv reke Save jedan je od najznačajnijih slivova u jugoistočnoj Evropi i obuhvata šest država: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Albanija. Ukupna dužina rečnog toka iznosi 945 kilometara. Reka Sava nastaje spajanjem reka Save Dolinke i Save Bohinjke kod Radovljice u severozapadnoj Sloveniji. Njen sliv obuhvata površinu od 97.710 km² što predstavlja 12% površine sliva Dunava.

Reka Sava je bila najveća reka SFRJ, a posle reke Tise je najveća pritoka reke Dunav. Danas protiče kroz, ili čini granicu četiri zemlje bivše SFRJ: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija. Reka Sava u Srbiju ulazi kod sela Jemen, njena ukupna dužina kojom protiče kroz Srbiju iznosi 240 kilometara. Sava je plovna od ušća reke Kupe pa sve do njenog ušća u Dunav, a reka je na čitavom plovnom delu ravničarska. Najpovoljniji za plovidbu je deo od Sremske Mitrovice do Beograda, jer reka u ovom delu ima najveću širinu i dubinu korita. Na ovom delu reke postoji i veliki broj ada od kojih je najveća i najpoznatija Ada Ciganlija, koja je pretvorena u jezero. Savsko jezero dugo je 4,2 km, prosečne širine 200 metara, sa uređenom gradskom plažom, što Adu Ciganliju svrstava u najveći sportsko-rekreativno-kulturni centar u Beogradu. Na Adi Ciganliji se godišnje održi preko 300 manifestacija, a prema nezvaničnim statistikama Adu godišnje poseti oko 4 miliona kako domaćih, tako i inostranih turista.

Šta videti

sta videti icon
  • Specijalni rezervat prirode „Zasavica“
  • Specijalni rezervat prirode „Obedska bara“
  • Šabac
  • Sremska Mitrovica
  • Šid

Reka Sava je od velikog biloškog značaja za Srbiju jer se na njenim obalama gnezde brojne retke ptice, kao i zaštićene vrste gmizavaca i vodozemaca. Neke od ugroženih vrsta koje se mogu sresti u slivu reke Save su: orao belorepan, crna i bela roda, kašičar, crni ibis, mala čigra, patka njorka, čaplja, orao kliktaš, mali vranac, šarka, zelena žaba, veliki mrmoljak

Na toku reke Save kroz Srbiju nalaze se i dva specijalna rezervata prirode: Zasavica i Obedska bara. Specijalni rezervat prirode Obedska bara nalazi se u Južnom Sremu uz samu obalu reke. Najveću vrednost ovog rezervata čini splet mrtvaja, bara, vlažnih livada i šuma, ali i veoma raznovrstan ekosistem. Od velikog značaja su žbunaste, šumske, močvarne i livadske zajednice za očuvanje jedinstvene bogate i raznovrsne ptičije kolonije na Obedskoj bari. Proglašena je za međunarodno značajno stanište ptica 1989. godine.

Očuvanost pejzaža, živopisne šume, široke obale i bogatstvo biljnog i životinjskog sveta predstavljaju specijalni rezervat prirode Zasavica kao jedinstvenu turističku celinu. Riba Umbra Krameri, u narodu poznata kao “Mrguda”, prirodna je retkost i svoje stanište je pronašla samo u Zasavici. Zasavica je takođe poslednje stecište dabrova u Srbiji ali i u Evropi.

Tok reke Save završava se njenim ulivanjem u Dunav, a baš ušće Save u Dunav predstavlja jedno od najlepših mesta u Beogradu, ali i u Srbiji.

Aktivnosti

aktivnosti icon
  • Obilazak nautičkog sela „Biser“
  • Obilazak spomen kompleksa ,,Sremski front“
  • Obilazak Borkovačkog jezera
  • Obilazak Muzeja hleba
  • Rekreacija reci/sportovi na vodi