Kontakt Mapa sajta

Manastir Visoki Dečani

Manastir Visoki Dečani se nalazi u zapadnom delu srpske pokrajine Metohije. Pokrajina je ime dobila po brojnim “metosima” i “metohijama”, monaškim posedima Srpske pravoslavne crkve, na koje je od davnina bila podeljena. Manastir Dečani je zadužbina svetog kralja Stefana Dečanskog, sina Milutinovog i manastir je građen u periodu od 1327. do 1335. godine. Visoki Dečani poznati su kao najbolje očuvan i najveći srpski manastir.

Udaljenost od većih gradova u Srbiji

kako doci icon
  • Niš – Manastir Visoki Dečani  : 381 km
  • Kragujevac – Manastir Visoki Dečani: 275 km
  • Beograd – Manastir Visoki Dečani : 376 km
  • Novi Sad – Manastir Visoki Dečani: 471 km

Izgradnju manastira započeo je kralj Stefan Dečanski, a nakon njegove smrti završetak izgradnje preuzeo je na sebe njegov sin, car Stefan Dušan. Manastirska crkva posvećena je Vaznesenju Gospodnjem, a građena je po uzoru na Bogorodičinu crkvu u Studenici. Zanimljivo je poreklo imena manastira. U istoriji je ostalo zabeleženo da je Stefan sazidao manastir u neposredenoj blizini “prvog srpskog sela zvanog Dečani” i nazvao ga Dečanski, ne samo zbog blizine monaških ćelija u kojima su se podvizivali “dobri dedovi”, već i u znak zahvalnosti svom omiljenom pretku, pradedi Svetom Savi koji mu je u molitvama ovo mesto i otkrio. Epiet “Visoki” Dečani su dobili zahvaljujući monumentalnosti, visini i veličini manastirske crkve, ali i zahvaljujući skupocenim materijalima od kojih je crkva sagrađena. Crkva je u jednom delu visoka 28 metara.

Glavna manastirska crkva, koja je prvobitno podignuta kao grobna crkva, pripada raškoj školi srpske arhitekture. Predstavlja spoj višebrodne bazilike i jednobrodne crkve. Osnova crkve je podeljena na pet delova iznad kojih se nalazi kupolni prostor. Na zapadnoj strani se nalazi trobrodna priprata gde se nekada nalazila krstionica. Crkva ima dva paraklisa, na južnoj strani se nalazi paraklis posvećen Svetom Nikoli, a na severnoj paraklis posvećen Svetom Dimitriju. Što se fasadnih rešenja tiče, manastirska crkva spada u red najlepše ukrašenih crkava. Na njoj su vidljivi elementi romejskog, gotičkog i romaničkog stila.

Šta videti

sta videti icon
  • Grad Prizren
  • Grad Peć
+ 1

Dečanski živopis predstavlja pravu riznicu srpske ikonografije i crkvu sa najviše očuvanih kompozicija. Kao što je umetnost 14. veka to zahtevala, da živopis bude ilustrovana Biblija, tako je u Dečanima živopis i urađen. Živopis se sastoji od preko 1000 kompozicija, sa više hiljada likova. Na slikarstvu u Dečanima je radilo više grupa majstora, a sam živopis je rađen 15 godina. Zografi koji su radili na Dečanskom živopisu bili su jedni od najboljih, dobro su vladali tehnikom, pa su i dan danas boje postojane sa sačuvanom svežinom. Važno je spomenuti kompoziciju “Loza Nemanjića” koja ističe značaj najvažnije srpske dinastije. Loza obuhvata 22 figure, počev od Stefana Nemanje pa do cara Uroša Nejakog. Prvobitni ikonostas iz 14. veka je sačuvan.

Kroz istoriju je manastir više puta pljačkan i pustošen. Vekovima je neprijatelj iznosio iz manastira sve što mu je padalo pod ruku, i na taj način pustošio Dečansku riznicu. Međutim, i pored brojnih pljački Dečanska riznica je po bogatstvu i umetničkoj vrednosti najznačajnija riznica u Srbiji.

Aktivnosti

aktivnosti icon
  • Planinarenje na Prokletijama
  • Obilazak jezera, tzv. Gorskih očiju na Prokletijama
  • Obilazak Manastira Pećka Patrijaršija

Od 2004. godine manastir Visoki Dečani se nalazi na listi svetske kulturne baštine UNESKO, a samo dve godine kasnije UNESKO je dodao da je manastir u opasnosti zbog celokupne situacije u našoj južnoj pokrajini.

Tekst: A. Zdravković, M. Filipović