Kontakt Mapa sajta

Manastir Koporin

U neposrednoj blizini Velike Plane nalazi se manastir Koporin, zadužbina despota Stefana Lazarevća, sina srpskog kneza Lazara. Manastir pripada Braničevskoj eparhiji.

Udaljenost od većih gradova u Srbiji

kako doci icon
 • Niš – Manastir Koporin: 156 km
 • Kragujevac – Manastir Koporin: 44 km
 • Beograd – Manastir Koporin: 99 km
 • Novi Sad – Manastir Koporin: 190 km

Nakon pogibije kneza Lazara na Kosovu polju, vlast u Srbiji preuzima kneginja Milica. Milica je hrabro vodila državu sve dok njen sin Stefan nije dovoljno odrastao da preuzme vlast. Nakon predavanja vlasti, Milica se zamonašila i otišla u svoju zadužbinu, manastir Ljubostinju. Kada je preuzeo vlast, Stefan priznaje vrhovnu vlast turskog sultana. Stefan je učestvovao u brojnim bitkama, između ostalih i u bici kod Angore 1402. godine. Nakon bitke kod Angore Stefan dobija titulu despota, koja je bila među najvišim titulama koje dodeljuju vizantijski carevi. Despot je u znak zahvalnosti Bogu što je preživeo bitku kod Angore sagradio manastir Koporin. Ne postoje tačni podaci o vremenu izgradnje manastira, ali se pretpostavlja da je izgrađen 1415. godine.
Od 1958. godine Koporin postaje ženski manastir u kome žive monahinje. Manastir je imao veoma tešku istoriju, više puta je stradao, ali je imao i veoma važnu ulogu u istoriji srpskog naroda. Za vreme Kočine kraijine i za vreme Prvog srpskog ustanka bio je utočište srpskim hajducima, zbog čega su ga Turci više puta pustošili. Kada je srpski narod dobio pravo na unutrašnju samoupravu, 1830. godine krenulo se sa obnovom manastira. Velikim zalaganjem monahinja manastir dobija brojne prateće objekte.

Šta videti

sta videti icon
 • Crkva Pokajnica
 • Spomen kompleks Radovanjski lug
 • Prirodnjački centar Svilajnac

Manastirska crkva je posvećena arhiđakonu Stefanu. Crkva je jednobrodna građevina sa kupolom iznad naosa. Arhitektura crkve pripada moravskoj školi, veoma je jednostavna i bez ukrasa. Crkva je građena od tesanog kamena i cigle. Zapadna fasada oživljena je naglašenim podeonim vencem zabatno rešenim nad ulazom u hram iznad koga je okulus, a sa obe strane su niše sa prikazom Svetog Stefana i Svetog Jovana. Ono što je karakteristično za fasadu ove crkve je da su prozori sa južne i severne strane zazidani, a najviše osvetljenja se dobija zahvaljujući uzanim prozorima koje se nalaze u tamburu kupole.
Pretpostavlja se da je manastirska crkva živopisana 1402. godine, a dokaz za to je ktitorska kompozicija na kojoj je despot Stefan oslikan sa despotskim insignijama. Živopis je delimično sačuvan, ne prati tokove moravskog slikarstva, pomalo je arhaičan i nalik je živopisu iz druge polovine 14. veka. Ispod ktitorske kompozicije pronađen je grob sa moštima. Detaljnom analizom moštiju, utvrđeno je da mošti ne pripadaju despotu Stefanu Lazareviću, već da se njegove mošti nalaze u njegovoj drugoj zadužbini, manastiru Manasija.

Aktivnosti

aktivnosti icon
 • Obilazak crkve Pokajnice
 • Obilazak crkve Zahvalnice i kompleksa Radovanjski lug
 • Obilazak etno sela
 • Obilazak crkve-mauzoleja na Oplencu

Interesantna su verovanja vezana za manastir Koporin. Najrasprostranjenija su ona da ovaj manastir pomaže onim osobama koje ne mogu imati decu, ali prema pričama monahinja nije poznat broj parova koji su zahvaljujući molitvama u manastiru Koporin dobili decu. Pored manastira se nalazi i izvor lekovite vode.